Privítanie

    Vítam Vás na webovej stránke, ktorú som vytvoril za účelom skvalitnenia ponúkaných projekčných prác a komfortnejšej prístupnosti k informáciám. S oboznámením Vás s mojou prácou a s mojím individuálnym prístupom ku každému Vášmu projektu Vám chcem zabezpečiť kvalitne a efektívne vyhotovenú projektovú dokumentáciu.

 

Statika konštrukcií

    Statika sa zaoberá nosnými konštrukciami stavieb z rôzneho stavebného materiálu (betón, murivo, oceľ, drevo, resp. ich kombinácia). Nosná konštrukcia stavby musí počas celej životnosti odolávať pôsobeniu rozličných účinkov – vlastnej tiaži, technickému zaťaženiu, zaťaženiam od vetra, snehu a zemetraseniu. Zaistiť bezpečné odolávanie stavby voči týmto účinkom je náročnou a veľmi zodpovednou činnosťou statika. Projekcia statiky sa prelína a vzájomne dopĺňa s projekciou stavebných konštrukcií, architektúrou a ostatnými inžinierskými projekčnými činnosťami.

 

Predstavenie stránky

    V úvode sa Vám snažím priblížiť úlohu statiky pri vypracovávaní projektovej dokumentácie.

    Svoje referencie Vám predstavím v rubrike „O nás“.

    V časti „Novinky“ môžete sledovať aktualizovanú ponuku spoluprác s firmami, ktoré majú dlhoročnú skúsenosť v projektovaní a spolu Vám vieme zabezpečiť širšiu paletu služieb.

     Ponuku projekčných prác a ich obsah si môžete prezrieť v sekcii „Produkty“.

    „Kontakty“. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať!

Prostredníctvom kontaktného formulára, emailom, telefonicky alebo osobne sa Vám budem snažiť poskytnúť práve to,čo potrebujete. Na osobnej konzultácií sa musíme vopred telefonicky dohodnúť a tá môže prebehnúť v Bratislave alebo v Seredi, príp. priamo na stavenisku.

    Cenník, objednávkový formulár a vzor zmluvy o dielo môžete nájsť v priečinku Cenník".

 

Poďakovanie

      Ďakujem Vám za prejavenú dôveru a teším sa na vzájomnú spoluprácu.

    Ďakujem partnerským firmám a projektantom za ich podporu a pomoc pri získavaní drahocenných skúseností a vedomostí.

Novinky

Inžiniering

11.09.2014 09:00
Na to, aby bolo stavebné dielo v "poriadku" ešte pred jeho užívaním, nestačí iba ekonomicky výhodný...

Spolupráca so statikom - mestské komunikácie

11.05.2013 10:24
V spolupráci so statikom so zameraním na mestské komunikácie vieme vyhotoviť projekt komunikácií,...

Spolupráca s finančným poradcom

17.03.2013 08:33
Partnersgroup SK- finančné služby INAK     Mnoho mladých ľudí sa v dnešnej...

Spolupráca pre komplexnú projektovú dokumentáciu

05.03.2013 10:07
    V spolupráci s projektantmi z okolia Serede, príp....

Spolupráca pre projekt - geotechnika

05.03.2013 10:00
      V spolupráci s firmou, ktorá má dlhoročné skúsenosti v...