Cenník

Naším primárnym zameraním je projekcia v oblasti statiky, avšak v spolupráci s odborníkmi ostatných profesií Vám radi vypracujeme Váš projekt na kľúč na Vami zvolené produkty z našej ponuky:

a) Projektová dokumentácia - časť statika

b) Čiastkové projekty

c) Autorský dozor

d) Geológia; geotechnika

e) Komplexná projektová dokumentácia

f) Projekty organizácie dopravy + inžiniering k tomu

g) Mestské komunikácie

h) Inžiniering

i) Diamantové jadrové vŕtanie a rezanie

j) Finančné spravovanie a poradenstvo

 

PROJEKT STATIKY

 

Základom pre výpočet orientačnej ceny sú stavebné náklady budúcej stavby. Z predpokladaných stavebných nákladov sa stanoví  honorár podľa cenníka na výpočet ponukových cien architektonických a inžinierskych služieb Unika.

Cena sa stanoví percentuálne z odhadnutých stavebných nákladov stavby. Pri novostavbách s priemernou zložitosťou a náročnosťou stavby sa cena projektu statiky na stavebné povolenie pohybuje v rozmedzí cca 0,35-0,5% z predpokladaných nákladov stavby, cena realizačného projektu v rozmedzí cca 0,4-0,65% z predpokladaných nákladov stavby.

 

Orientačná cena projektu statiky na nepodpivničený prízemný rodinný dom s pôdorysnými rozmermi 10m x 8m:

·         Cena statického posudku (projektu na stavebné povolenie): 450€

·         Cena dopracovania realizačného projektu statiky: 500€

 

Orientačná cena projektu statiky na vypracovanie výkresu tvaru a výstuže stropnej dosky pri zmene stropnej dosky na železobetónovú, pre strop s rozpätím do 6m, pri pôdorysnom rozmere stropu 10m x 8m:  300€

 

OBHLIADKA

 

Cena za obhliadku stavby za účelom ústneho zhodnotenia stavu nosných konštrukcií (autorský dozor, obhliadka pred kúpou nehnuteľnosti, na orientačné posúdenie možnosti nadstavby a iné): 25€/hod + cestovné náklady 0,40€/km (min. výjazdné je 40eur, cestovné náklady v rámci Serede sú 6eur, v rámci Bratislavy sú 6eur/8eur/10eur).

 

Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť (obhliadky vyžadujúce si okamžitý výjazd 40eur/hod, sviatok 40eur/hod, víkend 35eur/hod)

 

STATICKÉ POSUDKY, VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

 

Zásahy do bytových domov:

·         zásah do nosnej steny: od 150eur

·         zásah do nenosnej steny: od 100eur

·         odstránenie nenosnej steny: od 100eur

·         výmena umakartového jadra za murované: od 70eur

Hodinová sadzba za posudky, grafické práce, špecifikácie, výkazy: 15-30eur /hod

Geometrické  zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného  stavu  budov 

(technická správa, pôdorysné rezy, pozdĺžne rezy, priečne rezy)

·         Vodorovné rezy:

                      Objekty s jednoduchým pôdorysom, rovné, omietnuté stropy: 1 – 2eur / 1 m2

                      Objekty s členitým pôdorysom, stropy trámové alebo klenuté: 2 – 3eur/ 1 m2

·         Zvislé rezy:

          Zvislé rezy 1 – 2eur / 1 m2

 

 V cene statického posudku a realizačného projektu statiky sú započítané náklady za dodanie štyroch čiernobielych kópií. Za ďalšie kópie fakturujeme náklady na kopírovanie a zviazanie.

Počas vypracovávania projektu sú konzultácie a starostlivosť o zákazníka samozrejmosťou.

 

ZĽAVY

 

·         Množstevné zľavy, vernostné zľavy

 

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH. CENY SÚ ORIENTAČNÉ. PRE KONKRÉTNU STAVBU VÁM RÁD VYPRACUJEM CENOVÚ PONUKU NA PROJEKT STATIKY , RESP. STATICKÉHO POSUDKU PODĽA VAŠICH PREDSTÁV.

 

Pre potreby spracovania objednávky/ vypracovania projektu/ fakturácie je potrebné uviesť základné kontaktné údaje (postačuje elektronické zaslanie tohto formulára). Po ich vyplnení a spracovaní Vám obratom bude zaslaný objednávkový formulár.

kontaktné údaje.pdf (246590)
kontaktné údaje.xls (43520)

 

UPOZORNENIE

V prípade, že si objednávateľ služieb riadne neplní svoje záväzky voči našej firme budú mu účtované poplatky za administratívne úkony (vystavenie opisu faktúry, vystavenie upomienky, vystavenie výzvy na uhradenie dlhu a pod.) vo výške 5eur/úkon.

Zároveň upozorňujeme, že včas neuhradené pohľadávky postupujeme k vymáhaniu.

Veríme, že tak ako si zodpovedne plníme naše záväzky voči naším objednávateľom alebo dodávateľom, tak budú riadne splnené aj Vaše záväzky voči našej firme.