a) Projektová dokumentácia - časť statika

V závislosti od stupňa projektu a požiadaviek investora môže projekt, resp. časť projektu - statika obsahovať:

 

celkovú statiku stavby pre štúdiu, SP,RP (statický posudok + výkresová dokumentácia)

statický posudok (technická správa)

vykreslenie vodorovnej, či zvislej nosnej konštrukcie a jej vystuženia (výkres výstuže)

geotechniku a zakladanie stavieb (geotechnický posudok stavby, resp. návrh zakladania + výkresová dokumentácia)

geotechnický posudok, resp. návrh základov (technická správa)

- vykreslenie základov a ich vystuženie (výkres základov)