b) Čiastkové projekty

Do tejto kategórie sa radía obhliadky, konzultácie, zamerania stavby, posudky iba niektorých prvkov...