Produkty

a) Projektová dokumentácia - časť statika

V závislosti od stupňa projektu a požiadaviek investora môže projekt, resp. časť projektu - statika obsahovať:   - celkovú statiku stavby pre štúdiu, SP,RP (statický posudok + výkresová dokumentácia) - statický posudok (technická správa) - vykreslenie vodorovnej, či...

b) Čiastkové projekty

Do tejto kategórie sa radía obhliadky, konzultácie, zamerania stavby, posudky iba niektorých prvkov...

c) Autorský dozor

Čoraz častejšie sa stáva, že stavebník šetrí náklady na stavbe na úkor kvality stavby (niekedy je toto šetrenie úmyselné a inokedy neúmyselné spôsobené zmenou v projekte, ktorá nebola prekonzultovaná s projektantom). Takéto zmeny voči projektu vedú k poruchám, ktoré sa objavujú hneď pri výstavbe,...

d) Geológia; geotechnika

V závislosti od požiadaviek investora, či projektanta môže projekt, resp. časť projektu - geológia,geotechnika obsahovať:   - Inžiniersko-geologické posudky základovej pôdy. - Inžiniersko-geologické prieskumy. - Pri poruchách stavieb - odborné inžiniersko-geologické posudky. - Rizikovú...

e) Mestské komunikácie

V spolupráci so statikom so zameraním na mestské komunikácie vieme vyhotoviť projekt komunikácií, parkovísk....

f) Komplexná projektová dokumentácia

V závislosti od stupňa projektu a požiadaviek investora komplexná projektová dokumentácia obsahuje projekty:   - architektúra, stavebná časť - statika - elektroinštalácie - prípojka, vnútorné rozvody, bleskozvod - plynoinštalácie - prípojka, vnútorné rozvody - zdravotechnika -...

g) Inžiniering

Na to, aby bolo stavebné dielo v "poriadku" ešte pred jeho užívaním, nestačí iba ekonomicky výhodný a spoľahlivý projekt, ani šíkovný stavebník, ale aj inžiniering okolo toho diela. V spolupráci s odporníkmi s dlhoročnou praxou Vám ponúkame aj službu, ktorá Vám uľahčí úradné vybavovanie ohľadom...

h) Finančné spravovanie a poradenstvo

Partnersgroup SK- finančné služby INAK     Mnoho mladých ľudí sa v dnešnej dobe musí zadĺžiť, aby niečo dosiahli. Staršie generácie si zasa nevedia a ani nemôžu užiť dôstojný dôchodok. Prečo sa neporadiť s niekym, kto nám v tejto veci môže pomôcť a vie nám...