Ing. Peter Barczi

Zapísaný v obu-ga-ozp-2012/04259-2, č. živnostenského registra 220-28557

    V stavebníctve som sa začal orientovať už hneď po skončení stredoškolského štúdia (2006), kedy som pracoval ako konzultant a obchodný zástupca pre projekty krovov a strešných krytín. Neskôr som svoje vedomosti obohacoval o zakladanie a osadenie plastových, či betónových bazénov.

    Počas vysokoškolského štúdia na stavebnej fakulte STU v Bratislave v odbore IKDS (inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) som svoje vedomosti získaval v oblasti realizácie a aj projekcie.

 

Realizácia:

Majster, stavbyvedúci v zácviku – Cesty Nitra a.s. (2009)

·         rekonštrukcia miestnej komunikácie Telince – Tajná

·                                                            Štefanovičová – Dolný Taráň

·                                                            Mojmírovce

·         rekonštrukcia rýchlostnej cesty R1 – Váhovský most – Vlčkovce

·         výstavba, rekonštrukcia komunikácií a chodníkov v okolí galérie

          Mlyny Nitra

·         realizácia spodnej stavby viacúčelového ihriska

Projekcia:

Statik, projektant – IDO Hutný projekt a.s. (2012)

·         projektovanie oceľových prvkov Mochovce  - dostavba 3 .a 4. bloku

 

Školské práce:

·         bakalárska práca: Analýza osových síl a premiestnení na priestorovom priehradovom oblúkovom nosníku

·         diplomová práca: Vplyv horninového prostredia na deformácie nadložia pri tunelovaní

 

    V súčasnosti pôsobím  ako statik, projektant (2012). So svojím zameraním sa zaoberám nosnými konštrukciami stavieb z rôznych stavebných materiálov – murované, betónové, oceľové, drevené alebo kombinované.

Referencie:

2012

·         tvorba výkresov tvaru Mlyny Nitra

·         2 podlažná bytovka so suterénom Chorvátsky Grob (statika)

·         rekonštrukcia garáže s prístreškom Sereď (architektúra + statika)

·         autosalón Šintava (statika)

·         sanácia plynovodu Nová Baňa (geotechnika)

·         zosilnenie základov sila Leopoldov (geotechnika)

·         sanácia RD Šintava (statika)

·         Twincity Bratislava (štúdia, statické modely)

·         bytovky Staré Grunty (vystužovanie schodísk, dosiek)

·         oceľová hala Sereď (statika)

·         RD Bratislava (statika)

-         rekonštrukcia RD v Ivánke pri Dunaji (statika)

·         redukcia nákladov pri zakladaní OC Bory – BA Lamač (statika)


2013

·         redukcia nákladov pri zakladaní Rezidencia Machnáč (statika)

·         výkresy výstuže, výkresy tvaru pre RD, kontrola výkresov výstuže,  

          dimenzovanie iba niektorých prvkov

·         posudok bytového domu - rekonštrukcia bytu na prízemí - Sereď (statika)

-         sanácia svahu Rákoš (geotechnika)

·         posudoky rodinných domov Sereď - rekonštrukcie (statika)

·         zmena stavby a účelu jej využívania - hala BA (statika)

·         mostné objekty Rotterdam (formwork, reinforcement) - spolupráca s VCE

          (Vienna Consulting Engineers)

·         základy depo hlavná stanica BA  (statika,geotechnika)

·         poschodový dvojdom Veľký Biel  (statika)

-         rodinný dom Badín (statika)

-         obhliadka, zameranie, určenie objemu a postupu búracích prác RD Most 

          pri Bratislave (statika)

·         železobetónová hala Sereď (statika)

-         drevená hala Kvetoslavov (statika)

-         oceľový prístrešok letisko BA (statika)

-         billboardy - statické aj mobilné  (statika)

-         zameranie stavby RD Bratsilava, zakreslenie a vyhotovenie projektu 

          pre nadstavbu (statika)

-         významná obnova RD Podkozince zo začiatku 19.stor  (statika)

-         štúdie realizovateľnosti: hala Šamorín

 

2014

-         rekonštrukcia drevodomu Koliba-BA (statika)

·         posudok zásahov do panelových domov Sereď (statika)

·         RD Sereď (statika)

-         sanácia RD zo začiatku 19.stor. Jablonové  (statika)

-         štúdie realizovateľnosti: hala Dolná Streda, Tesco expres Bratislava, hala 

          žitný ostrov

·         RD Bratislava (statika)

·         posudok zásahov do murovaných domov Sereď (statika)

-         bytovka Stupava (statika)

-         posudky striech  - výmena strešnej krytiny/ resp. celej strešnej 

          konštrukcie (statika)

·         bytová výstavba Staré Grúnty (statika)

·         oceľové konštrukcie prístrojov priemyselnej haly (statika)

-         alternatívne zakladanie rezidencia Slavín (statika)

·         RD Veľká Mača (statika)

·         modernizácia a prístavba haly Dolná Streda (statika)

·         statické posudky poškodenie RD Bratislava (statika)

·         posudok zásahov do panelových domov Trnava (statika)

·         zakladanie drevenej vyhliadky Čunovo (geotechnika)

·         posudok zásahov do murovaných domov Bratislava (statika)

 

 

História projektu

Webová prezentácia bola vytvorená za účelom skvalitnenia ponúkaných projekčných prác a komfortnejšej prístupnosti k informáciám. S oboznámením Vás s mojou prácou a s mojím individuálnym prístupom ku každému Vášmu projektu Vám chcem zabezpečiť kvalitne a efektívne vyhotovenú projektovú dokumentáciu.